استیکر

STICKER

اگر بعد از رنگ آمیزی دیوار اتاقتان از نتیجه کار راضی نیستید و یا بعد از مدتی رنگ دیوار برایتان کسل کننده شده ، با توجه به هزینه و وقت زیادی که باید دوباره صرف رنگ آمیزی دیوار شود ، شاید یکی از بهترین روشها استفاده از استیکرهای دیواری باشد.
استیکرها با توجه به ارزانی و سهولت نصب ، به شما این امکان را می دهند که هروقت از آنها خسته شدید شخصا بتوانید آنها را از دیوار جدا کرده و نمونه جدیدی که مدنظرتان است را نصب کنید.
استیکرها شاید بهترین پیشنهاد برای افرادی باشند که در خانه های اجاره ای زندگی می کنند ، زیرا بدون نیاز به صرف هزینه زیاد می توانید محل را مطابق سلیقه خود تغییر دهید.

جهت مشاهده نمونه عکس های قابل سفارش جهت استیکر، به قسمت گالری در همین صفحه مراجعه فرمایید.

جهت مشاهده نمونه عکس های قابل سفارش جهت استیکر، به قسمت گالری در همین صفحه مراجعه فرمایید.